Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a www.rozsamania.hu oldalon.

A honlap üzemeltetője a Budai Kertcentrum Kft. (továbbiakban: Üzemeltető). Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Üzemeletető elkötelezett a honlap, illetve webáruház minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában.

Adatkezelési alapelvek

Az Üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az Üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A honlapon adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető Felhasználói adatokat nem továbbít. A Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A honlap oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt Felhasználóiról. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (Felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az Üzemeltető az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A honlapon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az Üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során rögzülhet a Felhasználók IP címe, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a Felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Hírlevél igénylés

Az honlapon igényelhető hírlevél is, e-mail cím megadásával. A feliratkozással a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a Felhasználó által bármikor törölhető.

„Cookie”-k

A weboldalon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy az Üzemeltető személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kér a Felhasználótól, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Felhasználó hozzájárul awww.rozsamania.hu weboldal tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. Az Üzemeltető a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az Üzemeltető adatai:  Budai Kertcentrum Kft.
Cím: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 45.
Cégjegyzékszám: 01-09-903731
Telefon: +36 1 392-5091
E-mail cím: info@budaikertcentrum.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)

Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.